ลบ แก้ไข

ไทย-สปป.ลาว ร่วมมือด้านการท่องเที่ยวสนับสนุนให้เกิดการไหลเวียนของนักท่องเที่ยว


ไทย-สปป.ลาว ร่วมมือด้านก
 
 
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 
1) เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความชัดเจน และขยายการประสานงานและความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวที่มีผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในระยะยาว
2) ขับเคลื่อนและสนับสนุนให้เกิดการไหลของนักท่องเที่ยวทั้งสองประเทศ การประสานงานและความร่วมมือข้ามเขตชายแดนในการอำนวยความสะดวกการเดินทางและการข้ามแดน
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 11,171 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ