ลบ แก้ไข

เมียนมาเร่งปฏิสังขรณ์เจดีย์เก่าทุ่งพุกาม ขึ้นทะเบียนมรดกโลก


เมียนมาเร่งปฏิสังขรณ์เจด
 

ทางการเมียนมาร่วมกับสถานทูตอิตาลี หารือกันเกี่ยวกับการซ่อมแซมเจดีย์เก่าอายุหลายร้อยปีจำนวนมาก ที่อยู่ในบริเวณทุ่งเจดีย์พุกาม เพื่อเตรียมจดทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง ด้วยความช่วยเหลือของรัฐบาลอิตาลี 
 
หนังสือพิมพ์โกลบอลนิวไล้ท์ออฟเมียนมาร์รายงาน อ้างนางสันดาคิน (Sanda Khin) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมว่า รัฐบาลอิตาลีตกลงที่จะให้เงินทุนสนับสนุนการฟื้นฟูบูรณะและปฏิสังขรณ์โบราณสถานที่มีชื่อเสียงแห่งนี้ การช่วยเหลือครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สาม โดยผ่านสำนักงานความร่วมมือการพัฒนาแห่งอิตาลี ( Italian Development Cooperation Office)
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,878 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ