ลบ แก้ไข

บทบาทของไทยในการส่งเสริมการเชื่อมโยง BIMSTEC

บทบาทของไทยในการส่งเสริม

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความมั่นใจกับสมาชิกของความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจหรือ BIMSTEC ว่าประเทศไทยจะยังคงบทบาทในการเสริมสร้างการเชื่อมโยงภายในกลุ่ม BIMSTEC ซึ่งประกอบด้วย ประเทศบังกลาเทศ, ประเทศภูฏาน, ประเทศอินเดีย, ประเทศพม่า, ประเทศเนปาล, ประเทศศรีลังกาและประเทศไทย
 

บทบาทของไทยในการส่งเสริม


            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า นอกจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางเทคนิคในพื้นที่ของการก่อสร้างถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวถนนเชื่อมประเทศไทย, ประเทศพม่า, ประเทศอินเดียโดยประเทศไทยจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่การพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวายในพม่า ซึ่งจะกลายเป็นประตูสู่ภูมิภาคที่สามารถเชื่อมต่อกับตลาดทางตะวันตกของ BIMSTEC
 

อ่านว่า

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,490 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean